Политика на приватност

Заштита на лични податоци

ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје ги обработува личните податоци на своите корисници во согласност со важечките законски прописи за заштита на личните податоци. Личните податоци се обработуваат за овозможување на користењето на производите и услугите на ГРАНАП ГНП ДООЕЛ  Скопје, со примена на соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

Со својата Изјава за заштита на личните податоци,ГРАНАП ГНП ДООЕЛ  Скопје уредува кои категории на лични податоци ги собираме, начинот на кој ги обработуваме, целите за кои ги обработуваме, како и правата кои корисниците ги имаат во однос на нивните лични податоци.

Подолу можете да ја прочитате целата Изјава за заштита на личните податоци за ГРАНАП ГНП Македонија и слободно да се обратите до ГРАНАП ГНП ДООЕЛ Скопје преку наведените контакт детали доколку имате било какви прашања во врска со обработката на личните податоци.

Политика на приватност

Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој ГРАНАП ГНП Македонија ДООЕЛ Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците при посета на нејзината интернет страната www.granapdoma.mk.

Оваа политика за приватност се однесува единствено за наведената интернет страна и не се однесува за личните податоци што ГРАНАП ГНП Македонија ги собира од своите корисници на други начини.

Подолу можете да ја прочитате целата Политиката за приватност на личните податоци при посета на интернет страната www.granapdoma.mk и слободно да се обратите до ГРАНАП ГНП Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате било какви прашања во врска со обработката на личните податоци.

 

Прегледани