Услуги и Достава

Испораката на сите производи се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот. Доколку службата за испорака не успее да го пронајде купувачот на наведената адреса за испорака, ќе остави писмено известување и ќе се обиде да воспостави контакт со купувачот користејќи ги податоците оставени од негова страна при правењето нарачка.

Испорака на производите се врши во период кој самиот купувач го избрал за време на достава на производите.Во избраното време за достава на производите во период од околу 60 минути ќе биде доставена испораката на наведената адреса од купувачот.

Испораката на производите се врши на следниот начин,за централно градско подрачjе испораката е минимум за 90 минути од направената нарачка. Испорака на нарачките се врши секој ден во периодот од 12:00 часот до 20:00 часот . Нарачките направени секој ден после 17:00 часот ќе бидат доставени наредниот  ден во еден од слободните термини наведени на страната што ќе ги одбере самиот купувач. Производите се испорачуваат со добар квалитет и рок на траење, испратница и фактура или фискална сметка за извршеното плаќање.

 

Овие правила на испорака стапуваат на сила од Октомври 2016 година. Промените во правилата на испорака ќе бидат јавно објавени на веб странатa www.granapdoma.mk

Прегледани